[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Privacy Policy <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h2>&nbsp;<\/h2>\r\n<table>\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td width=\"270\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Informaci&oacute; b&agrave;sica sobre<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"353\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Protecci&oacute; de Dades<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"270\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Responsable<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"353\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA, S.A. (en endavant NOVA CADIEISA)<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"270\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Finalitat<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"353\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Gesti&oacute; de usuaris web<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Gestionar els enc&agrave;rrecs dels sol&middot;licitants i la contractaci&oacute; dels mateixos.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Gestionar dades aportades pels candidats a proc&eacute;s de selecci&oacute; de personal.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"270\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Legitimaci&oacute;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"353\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Consentiment expr&eacute;s, Execuci&oacute; de contracte i Inter&egrave;s leg&iacute;tim<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"270\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Destinataris<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"353\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">No es cedeixen dades a tercers, excepte:<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">-per obligaci&oacute; legal.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">-a empreses especialitzades en selecci&oacute; de personal i an&agrave;lisis de perfils pels candidats a un lloc de treball.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"270\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Drets<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"353\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Accedir, rectificar i suprimir les dades, aix&iacute; com altres drets, com s&rsquo;explica a la informaci&oacute; addicional.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<tr>\r\n<td width=\"270\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Informaci&oacute; addicional<\/p>\r\n<\/td>\r\n<td width=\"353\">\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Pot consultar la informaci&oacute; addicional i detallada sobre Protecci&oacute; de Dades a les Cl&agrave;usules annexes que es troben a&nbsp;<u><a style=\"font-weight: 400;\" href=\"https:\/\/www.novacadieisa.com\/politica-de-privacidad\">https:\/\/www.novacadieisa.com\/politica-de-privacidad<\/a><\/u>.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">A NOVA CADIEISA, S.A. (en endavant NOVA CADIEISA) treballem per oferir-li a trav&eacute;s dels nostres productes i serveis la millor experi&egrave;ncia possible. En alguns casos, &eacute;s necessari recavar la informaci&oacute; per a aconseguir-ho. Ens importa la seva privacitat i creiem que hem de ser transparents al respecte.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Per aix&ograve;, i a efectes del previst al Reglament (UE) 2016\/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (en endavant, \"RGPD\") relatiu a la protecci&oacute; de les persones f&iacute;siques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulaci&oacute; d'aquestes dades, i la LLEI 34\/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci&oacute; i de Comer&ccedil; Electr&ograve;nic (en endavant, \"LSSI\", NOVA CADIEISA informa a l'usuari que, com responsable del tractament, incorporar&agrave; les dades de car&agrave;cter personal facilitades pels usuaris en un fitxer automatitzat.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">El nostre comprom&iacute;s comen&ccedil;a per explicar-li el seg&uuml;ent:<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Es recullen les seves dades perqu&egrave; l'experi&egrave;ncia d'usuari millori, atenent els seus interessos i necessitats.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Som transparents amb relaci&oacute; a les dades que obtenim sobre vost&egrave; i la ra&oacute; per la que ho fem.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">La nostra intenci&oacute; &eacute;s oferir-li la millor experi&egrave;ncia possible. Per aix&ograve;, quan utilitzem la seva informaci&oacute; personal ho farem sempre complint la normativa, i quan sigui necessari, sol&middot;licitarem el seu consentiment.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Entenem que les seves dades li pertanyen. Per tant, si decideix no autoritzar-nos a processar-les pot sol&middot;licitar que deixem de tractar-les.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">La nostra prioritat consisteix a garantir la seva seguretat i tractar les seves dades d'acord amb la normativa europea.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si desitges obtenir m&eacute;s informaci&oacute; sobre el tractament de les seves dades, consulti els diferents apartats de&nbsp;la pol&iacute;tica de privacitat que es troben a continuaci&oacute;:<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Qui &eacute;s el responsable del tractament de les seves dades personals?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Denominaci&oacute; social: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NOVA CADIEISA, S.A.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Denominaci&oacute; comercial:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NOVA CADIEISA<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Domicili social: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C\/.&nbsp;Sant Pau, 1 de 17600 FIGUERES (Girona)<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">C.I.F.: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A-17531930<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">E-mail: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style=\"font-weight: 400;\" href=\"mailto:info@novacadieisa.com\">info@novacadieisa.com<\/a><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA ha designat una persona de contacte interna com a coordinador de l&rsquo;adaptaci&oacute; dins de la seva organitzaci&oacute;. Si vol fer una consulta amb relaci&oacute; al tractament de les seves dades personals, pots posar-se en contacte amb ell mitjan&ccedil;ant el correu&nbsp;<a style=\"font-weight: 400;\" href=\"mailto:info@novacadieisa.com\">info@novacadieisa.com<\/a>.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quines dades personals recopilem?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Les dades personals que l'usuari pot arribar a proporcionar:<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Nom, direcci&oacute; i data de naixement.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">N&uacute;mero de tel&egrave;fon i adre&ccedil;a de correu electr&ograve;nic.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Ubicaci&oacute;.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Informaci&oacute; relativa a pagaments i devolucions.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Adre&ccedil;a IP, data i hora en la que ha accedit als nostres serveis, navegador d'internet que utilitzi i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.<\/li>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Les dades de Curr&iacute;culum Vitae&nbsp; (CV) dels candidats a un lloc de treball.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Qualsevol altra informaci&oacute; o dades que decideixi compartir amb nosaltres.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">En alguns casos, &eacute;s obligat&ograve;ria la complementaci&oacute; del formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web; aix&iacute; mateix, no facilitar les dades personals sol&middot;licitades o el no acceptar la present pol&iacute;tica de protecci&oacute; de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les que es sol&middot;licitin dades de car&agrave;cter personal.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Perqu&egrave; i per a que tractem les seves dades?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">A NOVA CADIEISA tractem la informaci&oacute; que ens faciliten les persones interessades amb les seg&uuml;ents finalitats:<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Gestionar les peticions dels interessats o contractar algun dels nostres serveis, sigui online o a les tendes f&iacute;siques.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Gestionar l'enviament de la informaci&oacute; que ens sol&middot;licitin.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de treball per mitj&agrave; del seu Curr&iacute;culum Vitae (CV) amb l&rsquo;&uacute;nica finalitat de portar a terme el proc&eacute;s de selecci&oacute; de personal.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Desenvolupar accions comercials i realitzar el manteniment i gesti&oacute; de la relaci&oacute; amb l'usuari, aix&iacute; com la gesti&oacute; dels serveis oferts a trav&eacute;s del lloc web i les tasques d'informaci&oacute;, podent realitzar valoracions autom&agrave;tiques, obtenci&oacute; de perfils i tasques de segmentaci&oacute; dels clients amb l'objecte de personalitzar el tractament conforme a les seves caracter&iacute;stiques i necessitats i millor l'experi&egrave;ncia en l&iacute;nia del client.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Desenvolupar i gestionar els concursos, sortejos o altres activitats promocionals que es puguin organitzar.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">En alguns casos ser&agrave; necessari facilitar informaci&oacute; a les Autoritats o terceres empreses per motius d'auditoria, aix&iacute; com manejar dades personals de factures, contractes i documents per respondre a reclamacions de clients o de les Administracions P&uacute;bliques.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseq&uuml;&egrave;ncia del seu registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzar&agrave; peri&ograve;dicament d'acord amb l'establert al RGPD.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quina &eacute;s la legitimaci&oacute; pel tractament de les seves dades?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">El tractament de les seves dades pot fonamentar-se en les seg&uuml;ents bases legals:<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Consentiment de l'interessat per a la contractaci&oacute; de serveis i productes, pels formularis de contacte, les sol&middot;licituds d'informaci&oacute; o alta a e-newsletters.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Inter&egrave;s leg&iacute;tim pel tractament de dades dels nostres clients en accions de m&agrave;rqueting directe i consentiment expr&eacute;s de l'interessat per tot el relatiu a les valoracions autom&agrave;tiques i elaboraci&oacute; de perfils.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Compliment d'obligacions legals per prevenci&oacute; del frau, comunicaci&oacute; amb Autoritats p&uacute;bliques i reclamacions de tercers.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quant temps conservem les seves dades?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindr&agrave; durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida (per exemple, mentre duri la relaci&oacute; comercial), aix&iacute; com pel compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">El temps de conservaci&oacute; dels CV dels candidats a proc&eacute;s de selecci&oacute; de personal, no seleccionats, ser&agrave; d&rsquo;un any des de la recepci&oacute; del mateix.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>A quins destinataris es comuniquen les seves dades?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">En alguns casos, nom&eacute;s quan sigui necessari, NOVA CADIEISA proporcionar&agrave; dades dels usuaris a tercers. No obstant aix&ograve;, mai es vendran les dades a tercers. Els prove&iuml;dors de serveis externs (per exemple, prove&iuml;dors de pagament o empreses de repartiment amb els que NOVA CADIEISA treballi poden utilitzar les dades per proporcionar els serveis corresponents, sens perjudici d'aix&ograve;, no utilitzaran la informaci&oacute; per finalitats pr&ograve;pies o per cessi&oacute; a tercers.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA procura garantir la seguretat de les dades personals quan s'envien fora de l'empresa i s'assegura que els tercers prove&iuml;dors del servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l'obligaci&oacute; de garantir que la informaci&oacute; es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes p&uacute;blics o altres parts, nom&eacute;s es revelar&agrave; el estrictament necessari per al compliment d'aquestes obligacions legals.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Les dades personals obtingudes tamb&eacute; podran ser compartides amb altres empreses del grup.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Les dades dels curr&iacute;culums vitae (CV) dels candidats a un lloc de treball podran ser compartides amb empreses especialitzades en processos de selecci&oacute; de personal i an&agrave;lisis de perfils.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>On s'emmagatzemen les seves dades?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Amb car&agrave;cter general, les dades s'emmagatzemen dins de la UE. Les dades que s'envien a tercers que no pertanyen a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecci&oacute; suficient, ja sigui perqu&egrave; compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR) o perqu&egrave; s'hagin adherit a codis tipus, al &ldquo;Privacy Shield&rdquo; o a nous acords que el substitueixin.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quins drets l'assisteixen i com pot exercir-los?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Pot dirigir les seves comunicacions i exercir els seus drets mitjan&ccedil;ant una petici&oacute; en el seg&uuml;ent correu electr&ograve;nic:&nbsp;<a style=\"font-weight: 400;\" href=\"mailto:info@novacadieisa.com\">info@novacadieisa.com<\/a>.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">En virtut del que estableix l'RGPD pot sol&middot;licitar:<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Dret d'acc&eacute;s: pot demanar informaci&oacute; d'aquelles dades personals que disposem sobre vost&egrave;.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Dret de rectificaci&oacute;: pot comunicar qualsevol canvi en les seves dades personals.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Dret de supressi&oacute; i a l'oblit: pot sol&middot;licitar l'eliminaci&oacute; previ bloqueig de les dades personals.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Dret de limitaci&oacute; al tractament: suposa la restricci&oacute; del tractament de les dades personals.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Dret d'oposici&oacute;: pot retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-se al fet que se segueixin tractant.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Dret a la portabilitat: en alguns casos, pot demanar una c&ograve;pia de les dades personals en un format estructurat, d'&uacute;s com&uacute; i lectura mec&agrave;nica per la seva transmissi&oacute; a un altre responsable.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<ul>\r\n<li style=\"font-weight: 400;\">Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pot sol&middot;licitar que no es prenguin decisions que es basin &uacute;nicament en el tractament automatitzant, incloent-hi l'elaboraci&oacute; de perfils, que produeixi efectes jur&iacute;dics o afecti significativament a l'interessat.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">En alguns casos, es podr&agrave; rebutjar la sol&middot;licitud si sol&middot;licita que s'eliminin dades necess&agrave;ries per al compliment d'obligacions legals.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Aix&iacute; mateix, si ten alguna queixa sobre el tractament de les dades pot presentar una reclamaci&oacute; davant l'autoritat de protecci&oacute; de dades.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Qui &eacute;s el responsable de l&rsquo;exactitud i veracitat de les dades facilitades?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">L'usuari &eacute;s l'&uacute;nic responsable de la veracitat i correcci&oacute; de les dades incloses, exonerant a NOVA CADIEISA de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vig&egrave;ncia i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informaci&oacute; completa i correcta en el formulari de registre o subscripci&oacute;. NOVA CADIEISA es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s'haguessin celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes inexactes o no estiguin actualitzades.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboraci&oacute; pr&ograve;pia i de les que s'indiqui altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipot&egrave;tics perjudicis que poguessin originar-se per l'&uacute;s d'aquesta informaci&oacute;.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA es reserva el dret a actualitzar, modi car o eliminar la informaci&oacute; continguda en les seves p&agrave;gines web podent incl&uacute;s limitar o no permetre l'acc&eacute;s a aquesta informaci&oacute;. S'exonera a NOVA CADIEISA de responsabilitat enfront a qualsevol dany o perjudici que pogu&eacute;s sofrir l'usuari com a conseq&uuml;&egrave;ncia d'errors, defectes o omissions, en la informaci&oacute; facilitada per NOVA CADIEISA sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Aix&iacute; mateix, l'usuari certifica que &eacute;s m&eacute;s gran de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necess&agrave;ria per la prestaci&oacute; del consentiment respecte al tractament de les seves dades de car&agrave;cter personal.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Com&nbsp; tractem&nbsp; les&nbsp; dades&nbsp; personals&nbsp; dels&nbsp; menors&nbsp;d'edat?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">En principi els nostres serveis no van dirigits espec&iacute;ficament a menors d'edat. No obstant aix&ograve;, en el cas que algun d'ells es dirigeixi a menors de catorze anys, de conformitat amb l'article 8 del RGPD i l'article 7 de la LO 3\/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), NOVA CADIEISA exigir&agrave; el consentiment v&agrave;lid, lliure, inequ&iacute;voc, espec&iacute;fic i informat dels tutors legals per tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s'exigir&agrave; el DNI o altra forma d'identificaci&oacute; de qui presti el consentiment.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">En el cas de majors de catorze anys podr&agrave; procedir-se al tractament de les dades amb el consentiment de l'usuari, exceptuant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l'assist&egrave;ncia dels titulars de la p&agrave;tria potestat o tutela.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les seves dades personals?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA ha adoptat els nivells de seguretat de protecci&oacute; de les dades personals legalment requerides, i procura instal&middot;lar aquells altres mitjans i mesures t&egrave;cniques addicionals al seu abast per evitar la p&egrave;rdua, mal &uacute;s, alteraci&oacute;, acc&eacute;s no autoritzat i robament de les dades personals facilitades a NOVA CADIEISA.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">NOVA CADIEISA no &eacute;s responsable d&rsquo;hipot&egrave;tics danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interfer&egrave;ncies, omissions, interrupcions, virus inform&agrave;tics, avaries telef&ograve;niques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electr&ograve;nic, motivades per causes alienes a NOVA CADIEISA; de retards o bloquejos en l'&uacute;s del present sistema electr&ograve;nic causats per de ci&egrave;ncies o sobrec&agrave;rregues de l&iacute;nies telef&ograve;niques o sobrec&agrave;rregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electr&ograve;nics, aix&iacute; com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjan&ccedil;ant intromissions il&middot;leg&iacute;times fora del control de NOVA CADIEISA. Aix&ograve; no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no s&oacute;n inexpugnables.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Enlla&ccedil;os a altres llocs web<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">En el lloc web&nbsp;<a style=\"font-weight: 400;\" href=\"https:\/\/www.novacadieisa.com\/\">https:\/\/www.novacadieisa.com<\/a>&nbsp;pot haver-hi enlla&ccedil;os a altres p&agrave;gines web. Al clicar en un d'aquests enlla&ccedil;os i accedir a un lloc web extern, la visita estar&agrave; subjecta a la pol&iacute;tica de privacitat d'aquell lloc web, quedant NOVA CADIEISA desvinculada de qualsevol classe de responsabilitat sobre la seva pol&iacute;tica de privacitat.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Com utilitzem les cookies?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">El lloc web de NOVA CADIEISA utilitza cookies, als efectes d'optimitzar i personalitzar la seva navegaci&oacute; pel mateix. Les cookies s&oacute;n fitxers f&iacute;sics d'informaci&oacute; que s'allotgen en el terminal de l'usuari, la informaci&oacute; recollida mitjan&ccedil;ant les cookies serveix per facilitar la navegaci&oacute; de l'usuari pel portal i optimitzar l'experi&egrave;ncia de navegaci&oacute;. Les dades recopilades mitjan&ccedil;ant les cookies poden ser compartides amb els creadors d'aquestes, per&ograve; en cap cas la informaci&oacute; obtinguda per les mateixes ser&agrave; associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l'usuari.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">No obstant aix&ograve;, si l'usuari no desitja que s'instal&middot;lin cookies en el seu disc dur, t&eacute; la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal&middot;laci&oacute; d'aquests arxius. Per obtenir m&eacute;s informaci&oacute; consulti la nostra Pol&iacute;tica de Cookies&nbsp;<a style=\"font-weight: 400;\" href=\"https:\/\/www.novacadieisa.com\/politica_cookies\">https:\/\/www.novacadieisa.com\/politica_cookies<\/a>.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Pot modificar-se la pol&iacute;tica de privacitat?<\/strong><\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">Aquesta pol&iacute;tica de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la pol&iacute;tica de privacitat amb certa periodicitat.<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;<\/p>\r\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: justify;\">&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Privacy Policy

 

 

Informació bàsica sobre

 

Protecció de Dades

 

 

Responsable

 

 

NOVA CADIEISA, S.A. (en endavant NOVA CADIEISA)

 

 

 

Finalitat

 

Gestió de usuaris web

Gestionar els encàrrecs dels sol·licitants i la contractació dels mateixos.

Comunicacions comercials relacionades amb els nostres serveis.

Gestionar dades aportades pels candidats a procés de selecció de personal.

 

 

Legitimació

 

 

Consentiment exprés, Execució de contracte i Interès legítim

 

 

 

Destinataris

 

 

No es cedeixen dades a tercers, excepte:

 

-per obligació legal.

-a empreses especialitzades en selecció de personal i anàlisis de perfils pels candidats a un lloc de treball.

 

 

 

 

Drets

 

 

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

 

 

 

Informació addicional

 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a les Clàusules annexes que es troben a https://www.novacadieisa.com/politica-de-privacidad.

 

 

 

A NOVA CADIEISA, S.A. (en endavant NOVA CADIEISA) treballem per oferir-li a través dels nostres productes i serveis la millor experiència possible. En alguns casos, és necessari recavar la informació per a aconseguir-ho. Ens importa la seva privacitat i creiem que hem de ser transparents al respecte.

 

Per això, i a efectes del previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (en endavant, 'RGPD') relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la LLEI 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, 'LSSI', NOVA CADIEISA informa a l'usuari que, com responsable del tractament, incorporarà les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris en un fitxer automatitzat.

 

El nostre compromís comença per explicar-li el següent:

 

 • Es recullen les seves dades perquè l'experiència d'usuari millori, atenent els seus interessos i necessitats.

 

 

 • Som transparents amb relació a les dades que obtenim sobre vostè i la raó per la que ho fem.

 

 

 • La nostra intenció és oferir-li la millor experiència possible. Per això, quan utilitzem la seva informació personal ho farem sempre complint la normativa, i quan sigui necessari, sol·licitarem el seu consentiment.

 

 

 • Entenem que les seves dades li pertanyen. Per tant, si decideix no autoritzar-nos a processar-les pot sol·licitar que deixem de tractar-les.

 

 

 • La nostra prioritat consisteix a garantir la seva seguretat i tractar les seves dades d'acord amb la normativa europea.

 

 

Si desitges obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades, consulti els diferents apartats de la política de privacitat que es troben a continuació:

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

 

 

Denominació social:                 NOVA CADIEISA, S.A.

 

Denominació comercial:                       NOVA CADIEISA

 

Domicili social:                                    C/. Sant Pau, 1 de 17600 FIGUERES (Girona)

 

C.I.F.:                                      A-17531930

 

E-mail:                                     info@novacadieisa.com

 

NOVA CADIEISA ha designat una persona de contacte interna com a coordinador de l’adaptació dins de la seva organització. Si vol fer una consulta amb relació al tractament de les seves dades personals, pots posar-se en contacte amb ell mitjançant el correu info@novacadieisa.com.

 

 

Quines dades personals recopilem?

 

Les dades personals que l'usuari pot arribar a proporcionar:

 

 • Nom, direcció i data de naixement.

 

 

 • Número de telèfon i adreça de correu electrònic.

 

 • Ubicació.

 

 

 • Informació relativa a pagaments i devolucions.

 

 

 • Adreça IP, data i hora en la que ha accedit als nostres serveis, navegador d'internet que utilitzi i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.
 • Les dades de Currículum Vitae  (CV) dels candidats a un lloc de treball.

 

 

 • Qualsevol altra informació o dades que decideixi compartir amb nosaltres.

 

 

En alguns casos, és obligatòria la complementació del formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les que es sol·licitin dades de caràcter personal.

 

 

Perquè i per a que tractem les seves dades?

 

A NOVA CADIEISA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

 

 • Gestionar les peticions dels interessats o contractar algun dels nostres serveis, sigui online o a les tendes físiques.

 

 

 • Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.

 

 • Gestionar les dades aportades pels candidats a un lloc de treball per mitjà del seu Currículum Vitae (CV) amb l’única finalitat de portar a terme el procés de selecció de personal.

 

 

 • Desenvolupar accions comercials i realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com la gestió dels serveis oferts a través del lloc web i les tasques d'informació, podent realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i tasques de segmentació dels clients amb l'objecte de personalitzar el tractament conforme a les seves característiques i necessitats i millor l'experiència en línia del client.

 

 

 • Desenvolupar i gestionar els concursos, sortejos o altres activitats promocionals que es puguin organitzar.

 

 

En alguns casos serà necessari facilitar informació a les Autoritats o terceres empreses per motius d'auditoria, així com manejar dades personals de factures, contractes i documents per respondre a reclamacions de clients o de les Administracions Públiques.

 

Informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'establert al RGPD.

 

 

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

 

 

El tractament de les seves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

 

 • Consentiment de l'interessat per a la contractació de serveis i productes, pels formularis de contacte, les sol·licituds d'informació o alta a e-newsletters.

 

 

 • Interès legítim pel tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting directe i consentiment exprés de l'interessat per tot el relatiu a les valoracions automàtiques i elaboració de perfils.

 

 

 • Compliment d'obligacions legals per prevenció del frau, comunicació amb Autoritats públiques i reclamacions de tercers.

 

 

Quant temps conservem les seves dades?

 

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com pel compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

 

El temps de conservació dels CV dels candidats a procés de selecció de personal, no seleccionats, serà d’un any des de la recepció del mateix.

 

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

 

En alguns casos, només quan sigui necessari, NOVA CADIEISA proporcionarà dades dels usuaris a tercers. No obstant això, mai es vendran les dades a tercers. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, proveïdors de pagament o empreses de repartiment amb els que NOVA CADIEISA treballi poden utilitzar les dades per proporcionar els serveis corresponents, sens perjudici d'això, no utilitzaran la informació per finalitats pròpies o per cessió a tercers.

 

NOVA CADIEISA procura garantir la seguretat de les dades personals quan s'envien fora de l'empresa i s'assegura que els tercers proveïdors del servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l'obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.

 

En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà el estrictament necessari per al compliment d'aquestes obligacions legals.

 

Les dades personals obtingudes també podran ser compartides amb altres empreses del grup.

 

Les dades dels currículums vitae (CV) dels candidats a un lloc de treball podran ser compartides amb empreses especialitzades en processos de selecció de personal i anàlisis de perfils.

 

On s'emmagatzemen les seves dades?

 

Amb caràcter general, les dades s'emmagatzemen dins de la UE. Les dades que s'envien a tercers que no pertanyen a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient, ja sigui perquè compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR) o perquè s'hagin adherit a codis tipus, al “Privacy Shield” o a nous acords que el substitueixin.

 

Quins drets l'assisteixen i com pot exercir-los?

 

Pot dirigir les seves comunicacions i exercir els seus drets mitjançant una petició en el següent correu electrònic: info@novacadieisa.com.

 

En virtut del que estableix l'RGPD pot sol·licitar:

 

 • Dret d'accés: pot demanar informació d'aquelles dades personals que disposem sobre vostè.

 

 

 • Dret de rectificació: pot comunicar qualsevol canvi en les seves dades personals.

 

 

 • Dret de supressió i a l'oblit: pot sol·licitar l'eliminació previ bloqueig de les dades personals.

 

 

 • Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.

 

 

 • Dret d'oposició: pot retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-se al fet que se segueixin tractant.

 

 

 • Dret a la portabilitat: en alguns casos, pot demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per la seva transmissió a un altre responsable.

 

 

 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pot sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzant, incloent-hi l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l'interessat.

 

 

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licita que s'eliminin dades necessàries per al compliment d'obligacions legals.

 

Així mateix, si ten alguna queixa sobre el tractament de les dades pot presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades.

 

 

Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

 

 

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a NOVA CADIEISA de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. NOVA CADIEISA es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s'haguessin celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes inexactes o no estiguin actualitzades.

 

NOVA CADIEISA no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

 

NOVA CADIEISA es reserva el dret a actualitzar, modi car o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a NOVA CADIEISA de responsabilitat enfront a qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per NOVA CADIEISA sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

 

Així mateix, l'usuari certifica que és més gran de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per la prestació del consentiment respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

 

Com  tractem  les  dades  personals  dels  menors d'edat?

 

En principi els nostres serveis no van dirigits específicament a menors d'edat. No obstant això, en el cas que algun d'ells es dirigeixi a menors de catorze anys, de conformitat amb l'article 8 del RGPD i l'article 7 de la LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), NOVA CADIEISA exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels tutors legals per tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s'exigirà el DNI o altra forma d'identificació de qui presti el consentiment.

 

En el cas de majors de catorze anys podrà procedir-se al tractament de les dades amb el consentiment de l'usuari, exceptuant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

 

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les seves dades personals?

 

 

NOVA CADIEISA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades personals facilitades a NOVA CADIEISA.

 

NOVA CADIEISA no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a NOVA CADIEISA; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per de ciències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de NOVA CADIEISA. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Enllaços a altres llocs web

 

En el lloc web https://www.novacadieisa.com pot haver-hi enllaços a altres pàgines web. Al clicar en un d'aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat d'aquell lloc web, quedant NOVA CADIEISA desvinculada de qualsevol classe de responsabilitat sobre la seva política de privacitat.

 

 

Com utilitzem les cookies?

 

El lloc web de NOVA CADIEISA utilitza cookies, als efectes d'optimitzar i personalitzar la seva navegació pel mateix. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d'aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l'usuari.

 

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies https://www.novacadieisa.com/politica_cookies.

 

 

Pot modificar-se la política de privacitat?

 

 

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.

 

 


Cargando datos. Un momento, por favor...