[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h2>NOVA CADIEISA<\/h2>\r\n<p>Nova Cadieisa &eacute;s una Ag&egrave;ncia de la Propietat Immobili&agrave;ria ubicada a Figueres (Alt Empord&agrave;). Tenim una llarga experi&egrave;ncia en intermediaci&oacute; de compravenda o lloguer i en inversions i promocions immobili&agrave;ries.<\/p>\r\n<p>El nostre equip, orientat a satisfer les necessitats dels nostres clients , est&agrave; integrat per professionals amb un ampli coneixement en el m&oacute;n immobiliari i de la construcci&oacute;; tant a nivell comercial com en assessorament t&egrave;cnic.<\/p>\r\n<p>La visi&oacute; de NOVA CADIEISA es basa en contribuir al benestar de les persones,&nbsp; desenvolupant solucions immobili&agrave;ries que siguin &ograve;ptimes pels nostres clients.&nbsp; &Eacute;s per aix&ograve;&nbsp; que estem orientats al servei personalitzat en totes les etapes de la nostra relaci&oacute; amb els clients.<\/p>\r\n<p>Tamb&eacute; comptem amb un aut&egrave;ntic cl&uacute;ster d&rsquo;empreses locals. D&rsquo;aquesta forma no solament augmentem la efici&egrave;ncia, redu&iuml;m el transport, creem valor econ&ograve;mic i contribu&iuml;m a afavorir la creaci&oacute; d&rsquo;ocupaci&oacute;, sin&oacute; que tamb&eacute; ens garantim la qualitat del treball, perqu&egrave; s&oacute;n empreses que coneixen la comarca i es comprometen amb la seva gent.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

NOVA CADIEISA

Nova Cadieisa és una Agència de la Propietat Immobiliària ubicada a Figueres (Alt Empordà). Tenim una llarga experiència en intermediació de compravenda o lloguer i en inversions i promocions immobiliàries.

El nostre equip, orientat a satisfer les necessitats dels nostres clients , està integrat per professionals amb un ampli coneixement en el món immobiliari i de la construcció; tant a nivell comercial com en assessorament tècnic.

La visió de NOVA CADIEISA es basa en contribuir al benestar de les persones,  desenvolupant solucions immobiliàries que siguin òptimes pels nostres clients.  És per això  que estem orientats al servei personalitzat en totes les etapes de la nostra relació amb els clients.

També comptem amb un autèntic clúster d’empreses locals. D’aquesta forma no solament augmentem la eficiència, reduïm el transport, creem valor econòmic i contribuïm a afavorir la creació d’ocupació, sinó que també ens garantim la qualitat del treball, perquè són empreses que coneixen la comarca i es comprometen amb la seva gent.

 


Cargando datos. Un momento, por favor...